1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. Welke zijn de nieuwe kennis- en bijscholingsvereisten in het kader van IDD?

Welke zijn de nieuwe kennis- en bijscholingsvereisten in het kader van IDD?

Categorie: Verzekeringsbemiddeling

De wet over de Insurance Distribution Directive (IDD) heeft een grote weerslag op iedereen die verzekeringsproducten verdeelt. Er verandert heel wat voor de examens en bijscholing van tussenpersonen, effectieve leiders, de VVD’s en de PCP’s. 

OPGELET! Een tijdelijke maatregel is van toepassing op voor de beroepskennis alsook voor de PCP in opleiding in verzekeringsbemiddeling.​​​​​​​ Meer info over het uitstel van reglementaire termijnen als gevolg van de Covid-19 maatregelen.

Kom hieronder meer te weten over de weerslag van de IDD op de examens en de bijscholing in verzekeringen.

 1. NIEUW EXAMENSYSTEEM VANAF 1 JANUARI 2021

1.1 Nieuwe examenstructuur in 4 modules

Het uitvoeringsbesluit van 25 juni 2019 heeft de minimum kennisvereisten van de IDD omgezet in een nieuw examenstructuur samengesteld uit 4 modules:

 • een basismodule die de algemene kennisvereisten behandelt;
 • drie gespecialiseerde modules, één per categorie verzekeringsproduct die kan worden aangeboden.

De nieuwe examenstructuur zal van toepassing zijn vanaf 1 januari 2021. Op die datum komt het vroegere examensysteem ten einde. De twee systemen zullen niet naast elkaar bestaan.

De verantwoordelijken = verzekeringstussenpersonen, hun effectieve leiders (EL ) en hun verantwoordelijken voor de distributie (VVD) zullen moeten afleggen:

 • Module 1: de basismodule (gemeenschappelijke kennis)
 • afhankelijk van hun distributieactiviteit, één of meerdere van de gespecialiseerde modules:
  • Module 2: Verzekeringen Niet Leven
  • Module 3: Verzekeringen Leven (zonder beleggingscomponenten)
  • Module 4: Verzekeringen Leven met beleggingscomponenten (niet geldig zonder module 3)

De personen in contact met het publiek (PCP’s) zullen enkel het examen over de module 1 moeten afleggen.

Module

   Onderwerp

PCP

Verantwoordelijken

1

 Basiskennis (gemeenschappelijke kennis)

Ja

Ja

2

 Verzekeringen Niet Leven

Neen

Ja (bij aanbod van verzekeringen Niet-Leven)

3

 Verzekeringen Leven - algemeen

Neen

Ja (bij aanbod van levensverzekeringen, met of zonder beleggingscomponent)

4

 Verzekeringen Leven met   beleggingscomponent

Neen

Ja (bij aanbod van levensverzekeringen met beleggingscomponent)

1.2 Inhoud van de toekomstige modules

Module 1 – Algemene basismodule

De toekomstige Module 1 is samengesteld uit twee sub-modules/examens:

1.1 Deel 1: Verzekeringsmarkt en regelgeving op de verzekeringsovereenkomst

1.2 Deel 2: Diverse wetgevingen

Module 2 – Verzekeringen Niet Leven

Module 2 is samengesteld uit 4 sub-modules/examens:

  1. Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand
  2. Motorrijtuigenverzekeringen en hulpverlening
  3. Zaakverzekeringen
  4. Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen

De inhoud ervan is zeer gelijklopend met die van de modules 2, 3, 4 en 6 in de huidige structuur van Febelfin Academy.

Modules 3 en 4 -  Verzekeringen Leven

De levensverzekeringen worden behandeld in twee modules:

 • Module 3 - Leven algemeen, onderverdeeld in twee sub-modules/examens
 • Module 4 - Leven met beleggingscomponent

Module 3 behandelt een aantal gemeenschappelijke juridische en technische onderwerpen die ook geldig zijn voor Module 4. Indien u levensverzekeringen met beleggingscomponenten aanbiedt, moeten beide modules worden afgelegd. Module 4 is dus niet geldig zonder module 3.

1.3 Praktische modaliteiten van het examensysteem

De meeste modules zijn samengesteld uit meerdere sub-modules/examens. 
Om te slagen voor een module, moet men slagen voor alle examens van de sub-modules die er deel van uitmaken.

Er is geen opgelegde volgorde in het afleggen van de examens van de verschillende modules en sub-modules.

De gespecialiseerde modules (2, 3, 4) zijn enkel geldig mits het slagen van module 1 (= basismodule). Module 4 is enkel geldig mits het slagen van module 3.

De PCP’s beschikken over één jaar tijd vanaf het begin van hun activiteit om te slagen voor de twee examens van Module 1 (statuut van PCP in opleiding, mits begeleiding en toezicht van tussenpersoon, VVD of ervaren PCP). Hun werkgever moet tevens hun ervaring kunnen bewijzen (= minimum 6 maanden). De ervaring in de hoedanigheid van PCP in opleiding wordt in aanmerking genomen.

Om een herexamen te mogen afleggen dient de deelnemer twee weken te wachten vooraleer zich opnieuw te kunnen schrijven voor de herkansing.

De vrijstelling van de examens voor bepaalde diploma’s wordt behouden (master …).

1.4 Overgangsperiode en -maatregelen

De personen  onderworpen aan de vereiste beroepskennis die vóór 28 december 2018 al ingeschreven of aangesteld waren voor één of meerdere takken van de activiteit Leven en/of Niet Leven, moeten hun beroepskennis niet meer bewijzen voor de betrokken activiteit overeenkomstig het nieuw examensysteem (nevenverzekeringstussenpersonen: indien één jaar actief).
Zij worden voor de toekomst en zonder tijdslimiet vermoed te beschikken over de vereiste beroepskennis.

Een overgangsperiode is van toepassing op alle personen die tussen 28 december 2018 en 31 december 2020 ingeschreven of aangeduid zijn in een gereglementeerde functie.

Tijdens de overgangsperiode moeten deze personen moeten slagen voor een minimaal aantal examens van het geschikte niveau om zich te kunnen inschrijven als verzekeringstussenpersoon of te worden aangesteld als EL, VVD of PCP en zo ook vrijgesteld te zijn van de toekomstige examens van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Een examen over de basiskennis (PCP/subagent) geldt niet om zich in te schrijven als tussenpersoon of te worden aangesteld als EL of VVD.

Minimale examenlijst gedurende de overgangsperiode:

 Modules van de toekomstige examens

 Minimum examens gedurende de overgangsperiode

 Module 1- Basiskennis

 • Wetgeving (= module 1.1 FA/ VVD + 1.2)
 • Gedragsregels (= module 1.3 FA)

 Module 2 -Niet leven

 • Algemene BA (= module 2.1 FA/ VVD + 2.2)
 • BA Motorrijtuigen (= module 3.1 FA)
 • Voertuigcasco (= module 3.2 FA)
 • Brand en natuurevenementen (= module 4.1 FA)
 • Andere schade aan goederen (= module 4.2 FA)
 • Ongevallen (= module 6.1 FA)
 • Ziekte (= module 6.2 FA)

 Module 3/4 - Leven

 • Tak 21 (module 5.1 en 5.2 FA/ VVD + 5.6)
 • Tak 23 (module 5.4 FA)
 • Antiwitwaswetgeving (module 5.7 FA)

De verwijzing naar de Febelfin Academy modules betreft het examensysteem van toepassing van januari 2015 tot december 2020.

De betrokken personen dienen minstens de examens af te leggen die in de minimum examenlijst zijn opgenomen ook indien zij niet alle betrokken producten verdelen.

De minimale examenlijst is ook van toepassing op de PCP, behalve de examens die specifiek zijn voor de VVD en andere verantwoordelijken.

De tijdens de overgangsperiode bekomen attesten zullen verder worden aanvaard bij een inschrijving of een aanstelling na de overgangsperiode (tot 31 april 2022).

1.5 Aanbod van Febelfin Academy voor het nieuw examensysteem

Om zich voor te bereiden op het nieuw examensysteem zullen de deelnemers beschikken over didactisch materiaal aangepast aan de nieuwe structuur en aan de nieuwe eindtermen:

 • nieuwe handboeken
 • nieuw leerplatform

Febelfin Academy zal het nieuw didactisch materiaal ter beschikking stellen twee maanden voor de toepassing van het nieuw examensysteem. De deelnemers zullen, zoals nu ook het geval is, hun examen mogen voorbereiden volledig op afstand of met een blended learning formule, wat een afstandstudie inhoudt alsook een klassikale coaching-sessie.

2. NIEUW BIJSCHOLINGSSYSTEEM SINDS 1 JANUARI 2020

Het nieuw bijscholingssysteem in verzekeringen is in werking getreden sinds 1 januari 2020.

Sinds 1 januari 2020 dienen alle betrokken personen (verzekeringsmakelaars, -agenten, -subagenten en hun EL, VVD en PCP) per jaar 15 uren bijscholing in verzekeringen te bewijzen om hun statuut te bewaren, met uitzondering van de nevenverzekeringstussenpersonen (en hun EL/VVD/PCP) die slechts 3 uren per jaar moeten bewijzen.

Tenzij voor de bijscholing van de PCP:

 • wordt een opleidingspunt toegekend voor ieder gevolgd of bewezen opleidingsuur
 • moet de bijscholing worden gegeven door opleidingsverstrekkers die door de FSMA zijn erkend

De verantwoordelijke personen (verzekeringstussenpersoon, EL, VVD) moeten gedurende de eerste drie jaren na hun inschrijving of aanstelling minimum 12 van de 15 bijscholingspunten besteden aan de kennis van de producten die door hen worden verdeeld of waarop zij toezicht uitoefenen.

Voor de PCP’s is het de werkgever die verantwoordelijk is voor het uitwerken en het uitvoeren van een jaarlijks globaal opleidingsplan, rekening houdend met de omvang en de aard van zijn activiteit en die van zijn PCP.
De werkgever moet dus geen individuele opvolging verzekeren, maar het bijhouden van de aanwezigheidslijsten is aangeraden.

Indien meer dan 15 punten werden verzameld in een bepaald jaar, mag het overschot worden overgedragen naar het volgende jaar, met een maximum van 15 punten (3 voor een nevenverzekeringstussenpersoon). Die overdracht geldt niet voor PCP’s.

Andere vragen in deze categorie